Left Arrow: Na glavnu
Galerija grčkih antičkih svetilišta

Posejdonov hram pestum u Italiji

Partenon - pogled sa strane

Rotonda u Delfima

Hram Nike Apertos

Erehtejon - južni trem

Partenon - pogled sprijeda

Model Akropolja