Aleksandrovo djetinjstvo

Aleksandarovi roditelji su bili makedonski kralj Filip II Makedonski i epirska princeza Olimpija. U mladosti mu je učitelj bio čuveni grčki filozof Aristotel. Aristotel je napustio kraljevski dvor 340 p.n.e. i od tada Aleksandar u;estvuje u državnim poslovima. U bitci kod Heroneje, 338 p.n.e., gdje je Filip II pobijedio udružene Atenu i Tebu, Aleksandar je zapovijednik lijevog krila.

Kada se Filip II rastao od Olimpijade i ponovo oženio drugom ženom, Aleksandar se s ocem žestoko posvađao. Prvo je Aleksandar otišao sa majkom u Epir. Ipak, ubrzo se vratio u Makedoniju i pomirio s ocem. Filipa je 336 p.n.e ubio njegov sluga Pausinas. Budući da je i on odmah ubijen, pozadina ubistva nikad nije riješena. Postoje pretpostavke da je njegova žena Olimpija isplanirala ubistvo nakon čega ju je Aleksandar žestoko napao zbog sažaljenja prema ocu. No, ona ga je uvjeravala da je to učinjeno za njegovo dobro kako bi on došao na vlast i postao car tog golemog carstva. Aleksandar se odmah uz podršku vojske, bez veće opozicije, proglasio kraljem. U to vrijeme Makedonija je imala veliku vojnu prednost  nad Grčkom pa se moglo krenuti na veliki vojni pohod na Persiju.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              HOME