Dolazak na vlast

 

Aleksandar je najprije došao u Korint, gdje su ga izaslanici svih grčkih gradova, osim Sparte, imenovali vrhovnim vojnim zapovjednikom u pohodu na Persiju. Taj pohod je planirao prije smrti i Filip II. Aleksandar je otišao na sjever i porazio plemena Tribali i Iliri. U Grčkoj su se međutim, počele širiti glasine o njegovoj smrti pa se grad Teba spremao na ustanak. Aleksandar je munjevito stigao pred Tebu i zahtijevao da se grad preda. Kada su ga odbili, zauzeo je grad silom. Nekoliko hiljada Tebanaca su okrutno ubijeni, a svi preživjeli stanovnici prodani su u roblje. Cijeli grad je, osim hramova, razrušen, a svaki kamen u gradu preokrenut. Nakon toga ostali gradovi u Grčkoj su se pokorili.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                             HOME