Tigar

Panthera tigris

 

Glavne karakteristike

   

VELIČINA:
-veoma snažna životinja dugog i bočno spljoštenog tijela.Odrasli mužijaci zajedno sa repom 3 metra,dok je ženka 2,5 m.Težina mužijaka je 180-270 kg,a ženki 100-170 kg.Tigar je najveća mačka.
NAČIN ŽIVOTA:
-živi sam,osim u doba parenja.Hrani se jelenima,antilopama i divljim svinjama.U lov
u se tiho i oprezno kreće,lovi iz zasjede i nema pirodnih neprijatelja.Živi oko 20 godina,a u zarobljeništvu i duže.
 

 

Tigrovi su od ledenog doba naseljavali Evropu i Aziju.Međutim,čovjek ih je danas većinom poubijao ili protjerao.Ova je najveća mačka.Tijelo mu je prekriveno crvenkasto-žutom dlakom sa poprečnim prugama.Tigar je prijateljski raspoložena životinja.Komuniciraju mnogim zvukovima , uključujući i rik koji se može čuti na udaljenosti od 3 km.Love noću prateći tragove životinja na koje skaču(mogu skočiti i do 9 m) iz visoke trave.Muskulatura vrata,ramena i nogu im dozvoljava da vuku plijen težak 270 kg i do pola kilometra.Jedu sve osim kostiju i stomaka.Odlični su plivači i često leže u vodi da bi se ohladili.Mogu se penjati i na drveće,ali to rijetko rade.  

Rasprostranjenost tigrova
-živi u skoro svim klimatskim regijama,
od trpskih malajskih prašuma,preko suvih
indijskih šuma pa sve do hladne Manđžurije

                                                                                

                                                                           Galerija     Na vrh stranice    Povratak na glavnu