SERVIS

Na pocetku servisa lopta mora da miruje i slobodno lezi na potpuno ispruzenom dlanu nepokretne slobodne ruke. Server zatim mora da baci loptu bez ikakve rotacije skoro vertikalno u vis tako da lopta uzleti bar 15 cm od dlana slobodne ruke i zatim pada, bez da dodirne bilo sta, pre nego sto se udari. Dok lopta pada server mora da je udari tako da ona prvo dotakne serverovo polje pa posto predje preko ili oko mreze direktno dotakne polje primaoca. U igri parova, lopta mora da dodirne jedno za drugim desna polu-polja servera i primaoca. Od pocetka servisa pa sve dok je server ne udari lopt mora da bude iznad nivoa povrsine za igru i iza serverove zadnje linije i nesme da bude zaklonjena od primaoca niti delom tela niti delom odece bilo servera bilo njegovog suigraca. Igrac mora da servira tako da sudija ili pomocni sudija mogu videti da se on pridrzava pravila dobrog servisa. Ako nema pomocnog sudije, a sudija sumnja u ispravnost servisa, tada prvom prilikom u toku susreta sudija moze da upozori servera i da ne dosudi poen. Ako je i dalje u toku igre servis istog igraca sumnjiv, iz istog ili bilo kog drugog razloga, primaocu se dosudjuje poen. Kad god je jasno da se igrac nije pridrzavao propisa o dobrom servisu, ne daje se upozorenje nego se primaocu dodjeljuje poen; prvom i svakom sledecom prilikom. Izuzetno, sudija ne mora da se striktno pridrzava odredbi o dobrom servisu ako je pe pocetka igre obavesten da ih se igrac ne moze pridrzavati zbog fizickog nedostatka.

 

PONAVLJANJE

Reli (vremenski interval kada je lopta u igri) mora da se ponovi ako:

a)      lopta prilikom izvodjenja servisa nasvom putu preko ili oko mreze dodirne mrezu ili stalke uz uslov da je servis bio ispravan ili ako primalac ili njegov saigrac ometa put lopte

b)      ako je servis izveden, a primalac ili par nisu bili spremni, pod uslovom da ni primalac ni njegov suigrac ne pokusavaju udariti lopticu

c)       ako je sudija ili pomocni sudija prekinuo igru.

Igra moze da se prekine:

a)      da se ispravi greska u redosledu serviranja, primanja servisa ili promene strane

b)      da se uvede ekspeditivni sistem

c)       da se opomene ili kazni igrac

d)      ako se uslovi za igranje naruse na nacin koji moze uticati na ishod relija.

 

POEN

Ukoliko se reli ne ponavlja igrac ili par dobija poen ako:

a)      protivnik ne izvede dobar servis

b)      protivnik ne izvede dobar uzvratni udarac

c)       lopta, posto je izveden dobar servis ili uzvratni udarac dodirne bilo sta drugo osim mreze pre nego sto je udari protivnik

d)      posle protivnikovog udarca, lopta predje preko polja primaoca ili iza njegove krajnje linije, a da nije dotakla njegovo polje

e)      protivnik ometa loptu

f)        protivnik dva puta uzastopice udari loptu

g)      protivnik udari lopticu  stranom reketa cija povrsina ne zadovoljava propise

h)      protivnik, ili bilo sta sto protivnik nosi ili ima na sebi,pomakne povrsinu za igranje

i)        protivnik, ili bilo sta sto protivnik nosi ili ima na sebi, dodirne mrezu

j)        protivnikova slobodna saka dotakne povrsinu stola

k)       u igri parova protivnik udari loptu izvan pravilnog redosleda

l)        kao sto je predvidjeno u ekspeditivnom sistemu.

 

 

REDOSLED SERVIRANJA, PRIMANJE SERVISA I PROMENE STRANE

Pravo na izbor pocetnog redosleda serviranja, primanja servisa i strane odlucuje se zrebom i ko dobije zreb moze da izabere da prvi servira, da prvi prima servis ili da pocne na odredjenoj strani. Kada jedan igrac ili par izabere da prvi servira ili prima servis ili da pocne na odredjenoj trani, drugi igrac ili par mora izabere ono sto je ostalo. Posle svaka 2 odigrana poena primalac servisa ili par postaje server i tako naizmenicno do kraja seta ili dok svaki igrac ili par ne dobije po 10 poena ili se uvede ekspeditivni sistem, kada redosled serviranja i primanja servisa ostaje isti, ali svaki igrac servira naizmenicno samo po jednom. U svakom setu u igri parova, par koji prvi servira mora da izabere koji ce igrac u paru prvi servirati, a u prvom setu par koji prima servis mora da odluci koji je igrac primalac servisa. U narednim setovima tog meca, posto je odredjen prvi server, prvi primalacservisa je igrac koji mu je servirao u prethodnom setu. U igri parova, kod svake promene servisa, prethodni primalac postaje server, a suigrac prethodnog servera postaje primalac. Igrac ili par koji prvi servira u setu, prvi prima servis u sledecem setu, a u posledenjem mogucem setu u igri parova, par koji je sledeci na redu da primi servis menja redosled primanja servisa kada bilo koji od parova prvi osvoji 5 poena. Igrac ili par koji pocinje na jednoj strani u jednom setu pocinje na drugoj strani u sledecem setu, a u poslednjem mogucem setu susreta igraci ili parovi mjenjaju strane kad bilo koji igrac ili par osvoji 5 poena.

 

SET          

Set dobija igrac ili par koji prvi osvoji 11 poena, osim u slucaju ako su oba igraca ili para osvojila po 10 poena, kada set dobija onaj igrac ili par koji prvi osvoji 2 poena vise od protivnickog igraca ili para.

 

POREMECEN REDOSLED SERVIRANJA, PRIMANJA SERVISA I PROMENE  STRANE

Ako igrac servira ili prima servis mimo redosleda, sudija treba da prekine igru cim se greska uoci i igre mora da se nastavi od postignutog rezultata onim redosledom servera i primaoca servisa koji bi bio kod tog rezultata u skladu sa redosledom utvrdjenim na pocetku susreta. U igri parova se redosled serviranja ustanovljuje u skladu sa redosledom serviranja koji je izabrao par koji je imao pravo prvi da servira u setu u kom je greska otkrivena. Ako igraci nisu promenuli strane  kada je trebalo, sudija mora da prekine igru cim se greska uoci i igra se nastavlja sa igracima na stranama na kojima treba da budu kod rezultata koji je postignut u skladu sa redosledom utvrdjenim na pocetku susreta. U svakom slucaj, priznaju se svi poeni koji su postignuti pre nego sto je ustanovljena greska.

 

EKSPEDITIVNI SISTEM

Ekspeditivni sistem se uvodi ako se set ne zavrsi posle deset minuta igre, izuzev ako oba igraca ili para imaju bar po 9 poena, iliu bilo kom ranijem trenutku, na zahtev oba igraca ili para. Ako je lopta u igri kada vreme istekne, sudija mora da prekine igru i igra se nastavlja tako sto servira igrac koji je servirao u reliju koji je prekinut. Ako lopta nije u igri kada istekne vreme, igra mora da se nastavi servisom igraca koji je bio primalac u reliju koji je neposredno prethodio. Posle toga, svaki igrac redom servira za po 1 poen do kraja seta, a ako igrac ili par koji prima servis 13 puta dobro uzvrati tada primalac dobija poen. Kada se jednom uvede, ekspeditivni sistem se primjenjuje do kraja susreta.

 

 

 

home page