Gustoća i masa

Gustoća zraka na morskoj razini iznosi oko 1.2 kg/m3. Kao posljedice vremena javljaju se prirodne razlike u barometrijskom pritisku na bilo kojoj visini. Ta razlika je relativno malena za naseljene visine ali je mnogo više izražena u vanjskoj atmosferi i svemiru zahvaljujući promjenjivom sunčevom zračenju.

Gustoća atmosfere se smanjuje s povećanjem visine. Ta se razlika može približno prikazati upotrebom barometrijske formule. Meteorolozi i svemirske agencije koriste sofisticiranije modele za predviđanje vremena i orbitalnih propadanja satelita.

Ukupna masa atmosfere iznosi oko 5.1 × 1018 kg, ili oko 0.9 ppm Zemljine ukupne mase.

Gornji postotci sastava atmosfere napravljeni su s obzirom na obim. Pretpostavljajući da se gasovi ponašaju kao idealni gasovi, mogu se dodati postotci  pomnoženi s njihovim molarnim masama m, da se dobije ukupno u = zbir(p•m). Tada je bilo koji postotak elementa po masi p•m/t. Kada se to primjeni na gornje postotke dobije se da je sastav atmosfere prema masi 75.523% N2, 23.133% O2, 1.288% Ar, 0.053% CO2, 0.001267% Ne, 0.00029% CH4, 0.00033% Kr, 0.000724% He i 0.0000038 % H2.

Gustoca zavisi od mase i od zapremine tijela.Npr. ako je neka supstanca gusca od druge, onda iste zapremine supstanci imaju razlicite mase (mase prve je veca od druge).Slicno tome, iste mase imaju razlicitu zapreminu.

Manometar, cijev u obliku slova U sa tecnoscu.Upotrebljava se za mjerenje razlike pritiska u tecnosti.
 

Manometar