KVIZ

 

1. Gdje je rođen Salvador Dali?

a) u Italiji

b) u Španiji

c) u Portugalu