Dobrodošli na sajt grčke mitologije!
Nadam se da ćete ovdje pronaći
dosta zanimljivih i korisnih stvari.

Sajt je opskrbljen brojnim informa-
cijama o drevnim grčkim bogovima,
junacima i ostalim mitološkim lično-
stima i bićima, a sve to upotpunjuje
galerija sa brojnim slikama koja će
vam pomoći u proučavanju.
Na kraju, provjerite svoje znanje uz
pomoć kviza, da vidite jeste li bar
nešto od navedenih stvari usvojili.

        Naprijed u osvajanje!!!