Ostale ličnosti i bića

Edip Kralj Mida

Dedal i Ikar

Sizif

Tantal 

Mitološka bića

(Galerija)