Patenti


Pupin je patentirao ukupno 24 svoja pronalaska. Prvi 1894. godine, a posljednji 1923. godine. Pronalasci su mu, uglavnom, iz oblasti telefonije, telegrafije i radiotehnike. Svetsku slavu je dobio pronalaskom postupka pupinizacije, koji je omogućio prenos pisanog ili govornog signala na vrlo velike daljine, što pre Pupinovog pronalaska nije bilo moguće. Sam postupak nazvan je po Pupinu.

 

 

     Pupin u labaratoriji

Spisak Pupinovih patenata:

 1. Aparat za telegrafske i telefonske prenose                                                   Objavljen 8.V 1894.    
 2. Transformator za telegrafske, telefonske ili druge električne sisteme              Objavljen 8. V 1894.
 3. Tehnika razvođenja električne energije pomoću naizmeničnih struja              Objavljen 2. I 1900.
 4. Električni prenos pomoću rezonantnih strujnih kola                                      Objavljen 2. I 1900.
 5. Tehnika smanjenja slabljenja električnih talasa i aparati za to                        Objavljen 19. VI 1900.
 6. Metod smanjenja slabljenja električnih talasa i aparati za to                          Objavljen 19. VI 1900.
 7. Mašina za namotavanje                                                                               Objavljen 15. IV 1902.
 8. Višestruka telegrafija                                                                                   Objavljen 12. VIII 1902.
 9. Višestruka telegrafija                                                                                   Objavljen 12. VIII 1902.
 10. Proizvođenje asimetričnih struja pomoću simetričnog elektromotornog procesa          Objavljen 4.XI 1902.
 11. Bežično prenošenje električnih signala                                                          Objavljen 23. VIII 1904.
 12. Aparat za smanjenje slabljenja električnih talasa                                           Objavljen 7. VI 1904.
 13. Prenošenje električnih talasa                                                                        Objavljen 16. III 1920.
 14. Antena sa raspodeljenim pozitivnim otporom                                                Objavljen 6.IV 1920.
 15. Zvučni generator                                                                                         Objavljen 3. XII 1921.
 16. Višestruka antena za prenošenje električnih talasa                                        Objavljen 23. XII 1921.
 17. Selektivna impedancija koja se suprostavlja primljenim električnim oscilacijama          Objavljen 9. V 1922.
 18. Radioprijemni sistem visoke selektivnosti                                                     Objavljen 10. V 1922.
 19. Talasni provodnik                                                                                        Objavljen 29. V 1922.
 20. Aparat za selektivno pojačavanje                                                                 Objavljen 24. IV 1923.
 21. Aperiodični pilotni provodnik                                                                       Objavljen 23. II 1923.
 22. Selektivni aparat za pojačavanje                                                                  Objavljen 1. IV 1923.
 23. Električno podešavanje                                                                               Objavljen 29. V 1923.
 24. Radiofonski prijemnik