Priznanja


Pupinov rad je priznat od strane mnogobrojnih univerziteta, koji su mu dodelili počasne diplome. On je posedovao šesnaest takvih diploma. Dodeljeno mu je:

Bio je predsjednik:

Bio je član mnogih akademija i naučnih društava. Bio je počasni doktor mnogih univerziteta u svetu. Proglašen je za počasnog doktora Beogradskog univerziteta i Zagrebačkog univerziteta.