"Sa pašnjaka do naučenjaka"

 


 

[Pulicerova nagrada]

Pupin je 1923. godine objavio svoju autobiografiju "Sa pasnjaka do naucenjaka" (u originalu From Immigrant to Inventor). Za tu knjigu 1924. godine dobio je Pulicerovu nagradu. Prvi put na srpskom jeziku, u prevodu M. Jeftića, knjiga je objavljena 1929. godine. Ona se i danas smatra jednom od najzanimljivijih autobiografija.