Info grada

 

Banja Luka se nalazi u sjevernozapadnom dijelu Republike Srpske. Smještena je na 44° 57" sjeverne geografske širine i 17° 11" istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 163 m. Svojom neobično izduženom panoramom prati donji tok rijeke Vrbas, koja se 50 km sjeverno od Banje Luke ulijeva u Savu.

 Banja Luka je od Sarajeva udaljena 240 km, od Zagreba 200 km, a od Beograda 320 km. Sa ovim gradovima je povezana kvalitetnim drumskim saobraćajnicama,zeljeznicom a 1998.godine I vazdušnim putem.

Banjolučka kotlina nalazi se na prelazu iz visokoplaninske u niskoplaninsku oblast. Na jugu je okružena visokim planinskim vrhovima južnih Dinarida: Manjačom (1.214 m), Čemernicom (1.338 m), Tisovcem (112 m) i Crnim Vrhom. Pogled iz centra grada zaklanjaju niži ogranci južnog masiva, brda: Starčevica (557 m), Banj Brdo (327 m), Krčmarice (302 m). Sjeverozapadno od grada se prostiru Piskavica (433 m) i banjolučka Kozara (421 m).

Teritorija Grada obuhvata površinu od 1.232 km2, naseljava je aproksimativno 220.000 stanovnika, sa prosječnom gustinom naseljenosti od 178,6 stanovnika po m2. Od ukupne površine 53% je poljoprivrednog, obradivog zemljišta (65.150 ha), odnosno, 48.300 ha zemljišta pokrivenog šumom.

Banja Luka se nalazi u sjevernozapadnom dijelu Republike Srpske. Smještena je na 44° 57" sjeverne geografske širine i 17° 11" istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 163 m. Svojom neobično izduženom panoramom prati donji tok rijeke Vrbas, koja se 50 km sjeverno od Banje Luke ulijeva u Savu.

 Banja Luka je od Sarajeva udaljena 240 km, od Zagreba 200 km, a od Beograda 320 km. Sa ovim gradovima je povezana kvalitetnim drumskim saobraćajnicama,zeljeznicom a 1998.godine I vazdušnim putem.

Banjolučka kotlina nalazi se na prelazu iz visokoplaninske u niskoplaninsku oblast. Na jugu je okružena visokim planinskim vrhovima južnih Dinarida: Manjačom (1.214 m), Čemernicom (1.338 m), Tisovcem (112 m) i Crnim Vrhom. Pogled iz centra grada zaklanjaju niži ogranci južnog masiva, brda: Starčevica (557 m), Banj Brdo (327 m), Krčmarice (302 m). Sjeverozapadno od grada se prostiru Piskavica (433 m) i banjolučka Kozara (421 m).

Nazad