2.Kuba je bila:

  1. portugalska kolonija
  2. spanska kolonija
  3. francuska kolonija