KULTURA I OBRAZOVANJE

KULTURA I UMJETNOST
Споменик Кнезу Михаилу и Народно позориште

Београд је средиште културе и уметности Србије и Црне Горе. У Београду стварају наши најзначајнији уметници, годишње се одржи више од 9.000 позоришних представа, изложби, концерата, перформанса и других уметничких програма, гостују бројни еминентни ствараоци из света уметности. Београд је седиште највиших државних и националних институција културе и уметности: Српске академије наука и уметности, Народне библиотеке Србије, Народног музеја, Народног позоришта и Универзитета уметности.

У Београду се налазе најзначајнија дела архитектуре, Калемегдан са Београдском тврђавом, споменици културе и друга непокретна културна добра, бројна археолошка налазишта са материјалним остацима који сведоче о развијеној цивилизацији и култури на тлу Београда од праисторије до данас.

Скупштина града Београда оснивач је 34 установе културе (10 позоришта, 8 установа заштите, 4 библиотеке, 12 центара за културу и галерија) и 2 јавна предузећа за које обезбеђује услове рада, а истовремено помаже реализацију програма и програмских пројеката 101 установе и уметничке асоцијације.

Град Београд је оснивач 9 манифестација у области културе (ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС, БЕЛЕФ, Међународно такмичење музичке омладине, Фестивал документарног и краткометражног филма, Октобарски салон, Радост Европе, Београдски сајам књига), а помаже и програме 38 манифестација у области културе које се одржавају у Београду.

У Градској управи за културу и уметност задужен је Секретаријат за културу.

                     OBRAZOVANJE I NAUKA

Српска академија наука и уметности

Образовни систем је у надлежности Републике Србије - Министарства просвете и спорта, а један мањи део послова је у надлежности Секретаријата за образовање.

Београд, као универзитетски центар, има 2 државна универзитета, а појављују се и приватне високообразовне институције. У Београду има 280 основних и средњих школа. Од 195 основних школа - 162 су редовне основне, 14 је специјалних основних школа, 15 уметничких и 4 школе за основно образовање одраслих. Од 85 средњих школа - 51 је стручна школа, 21 гимназија, 8 уметничких и 5 специјалних средњих школа. Школовањем је обухваћено око 230.000 ученика са којима ради преко 22.000 запослених у преко 500 школских објеката, са око 1.100.000 м2 површине.

Београд је и седиште врхунских научних и истраживачких установа из свих области.

                                                            GLAVNA STRANA