-Koliko godina traje istorija Beograda?

a) 500 god.
b) 7 000 god.
c) 12 000 god.