1939. godina

   
1. septembar
          
Njemačka napala Poljsku bez objave rata.
      3. septembar
           Velika Britanija, Francuska, Australija i Novi Zeland objavili rat Njema
čkoj.
     17. septembar   
           Sovjetske jedinice su u
le u zapadnu Ukrajinu i zapadnu Bjelorusiju.
    27. septembar
           U Poljskoj su branioci Var
ave kapitulirali.
    28. septembar
           U Moskvi je potpisan ugovor o podjeli Poljske između Njemačke i SSSR-a.
 
30. novembar
           Početak sovjetsko-finskog rata.