1940. godina
    - februar                    - jun                              - oktobar
    - mart                         - avgust                         - novembar
    - april                         - septembar                   - decembar
    - maj                           

10. februar
      Sovjetske snege probile su Manerhajmovu liniju u Finskoj.
        
12. mart
              U Moskvi je potpisan sovjetsko-finski ugovor o miru.
     20-21. mart
              Ostavka vlade Daladjea u Francuskoj i obrazovanje nove vlade sa Pol Renoom.
         23. mart
              Velika Britanija i Francuska izdale su u Londonu deklaraciju da neće pregovarati niti
              zaključiti separatni mir sa Njemačkom.
9. april
    Njemačka je Danskoj i Norveškoj predala ultimatum zahtjevjući da prime "njmačku
    zaštitu i dozvole okupaciju". Danska vlada prihvatila je njemački ultimatum. Norveška
    vlada ge je odbila i naredila opštu mobilizaciju.
    Njemačke pomorske i vazdušnodesantne jedinice su se iskrcale u Norvešku.
    Iskrcavanje njemačkih snaga u Dansku i njena okupacija.
    Britanska i francuska vlada izdale su deklaraciju da će pružiti potpunu pomoć Norveškoj.
14. april
    Savezničke snage otpočele su iskrcavanje u Namsos i Narvik, radi ukazivanja pomoći Norveškoj.
        
10. maj
              Njemačka vojska je preduzelaofanzivu protiv Francuske, Belgije, Holandije i Luksemburga.
              U Velikoj Britaniji podnijela je ostavku vlada Čemberlena- novu vladu je obrazovao Čerčil.
         13. maj
              Njemci zauzeli Lijež.
           4. maj

              Njemačko-terorističo bombardovanje Roterdama u Holandiji.
         15. maj
              Kapitulacija holandske vojske.
         20. maj
              Njemačke snage su okupirale Kambre, Amijen i Abevil i izbile na Lamanš.
         28. maj
              Belgijski kralj naredio kapitulaciju belgijske vojske.
3. jun
    Završena evakuacija britanskih i francuskih snaga iz Denkerka.
8. jun 
      Završena evakuacija savezničkih snaga iz Norveške.
10. jun
    Italija objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji.
14. jun
    Ulazak njemačkih snaga u Pariz.
    Španske jedinice su okupirale Tanger.
16. jun
     Ostavka francuske vlade Renoa i obrazovanje nove vlade Petena.
22. jun
     General De Gol obrazovao u Londonu Komitet slobodne Francuske.
24. jun 
     U Rimu potpisan francusko-italijanski ugovor o kapitulaciji francuskih oružanih snaga.
25. jun

     Kapitulacija Francuske.

27-28. jun
     Francuske kolonije: Kamerun i Srednji Kongo prišle su generalu De Golu.
28. jun
     Njemci su okupirali Bordo i stigli na špansku granicu.
     Sovjetske armije su ušle u Besarabiju i sjevernu Bukovinu.
     Velika Britanija je priznala De Gola za vrhovnog komandanta svih francuskih
     jedinica koje nastavljaju borbu.
         
1. avgust
              Počela italijanska ofanziva u Britanskoj Somaliji.
          2. avgust
              Obrazovana je Moldavska Sovjetska Socijalistička Republika.
       3-6. avgust
              Baltička zemlje (Estonija, Litvanija i Letonija) ušle su u sastav SSSR-a.
          7. avgust

              Njemačka je anektirala francuske oblasti Alzas i Lorenu.
7. septembar
   Njemačka avijacija izvršila prvo veliko bombardovanje Londona.
   U Krajovi je potpisan bugarsko-rumunski ugovor prema kome Rumunija ustupa Bugarskoj južnu Dobrudžu.
13. septembar
   Italijani počeli napad na britanske snege u sjevernoj Africi.
15. septembar
   Veliki napad Njemačke avijacije na London.
27. septembar

   U Berlinu je potpisan Trojni pakt između Njemačke, Italije i Japana.
          
28. oktobar
                Italijanske jedinice izvršile su agresiju na Grčku.
           29. oktobar
                Jugoslavija objavila neutralnost u italijansko-grčkom ratu.
5. novembar
   Ruzvelt je po treći put izabran za predsjednika SAD.
14. novembar-31. decembar
   Protiofanziva grčkih snaga i odbacivanje Italijana u Albanjiu
20. novembar
   Mađarska je prišla Trojnom paktu.
23. novembar
   Rumunija prišla Trojnom paktu.
24. novembar
   Slovačka prišla Trojnom paktu.
          
29. decembar
                Njemačka avijacija je snažno bombardovala London.