1941. godina
       
- mart                - avgust                   - decembar
         - april                - septembar
         - jun                   - oktobar
         - jul                    - novembar

1. mart
     Bugarska je pristupila Trojnom paktu.
4. mart
     Iskrcavanje britanskih snaga u Grčku, koje su joj pritekle u pomoć u borbi protiv Italijana.
25. mart
     Pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu.
27. mart
     Pod pritiskom naroda, u Jugoslaviji je vojska izvršila puč i oborila vladu koja je potpisala Trojni pakt.
                   
5. april
                         U Moskvi je potpisan pakt o prijateljstvu i nenapadanju između  SSSR-a i Jugoslavije.
                    6. april
                         Bez objave rata i postavljanja ultimatuma, njemačke armije su napale
                         Jugoslaviju i Grčku, pošto su prethodno teško bombardovale Beograd i druga mjesta.
                    9. april
                         Njemačke snage stigle u Solun.
                    10. april
                         Uz pomoć njemačkih agenata, ustaše su u Zagrebu proglasile
                         Nezavisnu Državu Hrvatsku.
                    11. april
                         Italijanska 2. armija je sa zapada napala Jugoslaviju.
                    13. april
                         Njemačke jedinice su zauzele Beograd.
                         U Moskvi je potpisan pakt o neutralnosti između SSSR-a i Japana.
                    17. april
                         U Beogradu su jugoslovenski delegati potpisali bezuslovnu kapitulaciju Jugoslavije.
1. jun
    Njemci zauzeli cijeli Krit i zarobili jake britanske i grčke snage.
12. jun
    U Londonu su potpisali deklaraciju o međusavezničkoj   pomoći i borbi protiv agresora vlade
    Velike Britanije i njenih dominiona, Belgije, Holandije, Slobodne Francuske, Čehoslovačke, Grče, Poljske i 
    Jugoslavije.
18. jun
    U Ankari potpisan njemačko-turski pakt o prijateljstvu i nenapadanju.
22. jun

  
Agresija njemačkih, rumunskih i finskih armija na SSSR.
    Čerčil održao govor i objavio da će Velika Britanija ukazati maksimalnu pomoć SSSR-u.
27. jun
    CKKP Jugoslavije je obrazovao Glavni štab narodnooslobodilačkih odreda Jugoslavije za čijeg je komandanta
    postavljen Josip Broz Tito.
                   
7. jul
                        Počeo je oružani ustanak u Jugoslaviji.
                    10. jul-10. septembar
                        Bitka kod Smolenska.
                    13. jul
                        Počeo oružani ustanak u Crnoj Gori.
                    27. jul
                        Počeo je oružani ustanak u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini.
14. avgust
     Čerčil i Ruzvelt su potpisali i objavili Atlantsku povelju.
                   
19. septembar
                        Njemci su zauzeli Kijev i Poltavu.
                    24. septembar
                        SSSR je izjavio da prihvata principe Atlantske povelje.
                    30. septembar
                        Njemci su počeli ofanzivu ka Moskvi.
21. oktobar
     Njemci su Kragujevcu strijeljali blizu 7 000 građana, a među njima i mnogo djece.
                   
25. novembar
                       
U Berlinu je produžen Antikominterna-pakt.
                    29. novembar
                        Njemačke snage su zauzele Užice u Srbiji.
7. decembar
   Iznenadni napad japanske flote i avijacije na američku bazu u Perl Harboru.
   Japan objavio rat SAD, Velikoj Britaniji i britanskim dominionima.
   Velika Britanija je objavila rat Mađarskoj, Rumuniji i Finskoj.
11. decembar
   Njemačka i Italija su objavile rat SAD.
21. decembar
   U Jugoslaviji obrazovana je 1. proleterska brigada u mjestu Rudo.