Rika "morskog lava" nije uplašila Engleze

    Pad Francuske i veliki uspjesi Vermahta širom Evrope nisu uzdrmali ponos i viteštvo engleskog naroda, mada se i nad njegovom sudbinom bila nadnijela smrtna opasnost. Zbog svog viteštva Čerčilova popularnost je sve više rastla. U govoru koji je održao u parlamentu 18. juna 1940. godine, on je rekao : "Bitka za Francusku je okončana. Sada treba da počne bitka za Britaniju...Zato se moramo posvetiti svojim obavezama i izvršavati ih tako, da čak ako Britanska imperija bude postojala još hiljadu godina, budući ljudi mogu da kažu :-To su bili njeni zvjezdani časovi.-"
    Krajem septembra Čemberlen je zbog bolesti dao ostavku na položaj u vladi i ubrzo umro. Čerčil je tada preuzeo vođstvo Konzervativne partije. On je činio sve kako bi ojačao vojni potencijal Engleske i ubjedio predsjednika Ruzvelta da je u interesu SAD da u ratu pobjedi Engleska, jer bi u slučaju njenog poraza nastupila ogromna opasnost za sve slobodoljubljive narode u svijetu.
    Na suđenju u Nirnbergu, Joakim Ribentorp je izjavio da je Hitler očekivao da će mu poći za rukom da skolpi mir sa Engleskom poslije pada Francuske. Firer je 19. jula 1940. godine izjavio u Rajhstagu da ne vidi razloge za nastavljanje rata sa Engleskom i da se nada da je London takođe voljan da zaključi mir. A ako do toga ne dođe, zaprijetio je on, i ako Velika Britanija ne prihvati njemačke uslove za mir, onda će se na nju "obrušiti najsurovije represivne mjere".
    Samo 3 dana prije toga, Hitler je potpisao direktivu broj 16 o desantnoj operaciji protiv Engleske. Šifrovani naziv operacije bio je "Morski lav", a njeno izvođenje trebalo je da počne sa izvođenjem 15. avgusta. Međutim, čini se da njemački zvaničnici nisu ozbiljno shvatali realizaciju ove operacije (po Rundštatu je ovaj plan bio "ništa drugo do običan politički blef").
   
    1. avgusta 1940. godine potpisana je direktiva broj 17. o pojačanom vazdušnom ratu protiv Engleske. Gering je odredio da nova velika vazdušna ofanziva "Adlertag"-Dan orla, počne 13. avgusta i da se u njenoj sjenci odvija priprema  za ostvarenje plana "Barbarosa", vezanog za fašističku agrasiju na Sovjetski Savez.

    Prva etapa vazdušnog rata za Britaniju trajala je od 13. avgusta do 6. septembra 1940. Druga - od 7. septembra do 15. novembra i treća od sredine novembra do maja 1941. godine.
    Ovaj rat, između Njemačke i Velike Britanije, gotovo u potpunosti prenijet je na more, uz učešće mornarica i avijacije i jedne i druge strane.

* U globalnoj borbi između Engleske i Trećeg Rajha, Englezi su se koristili moćnim tajnim oružjem, koje je odigralo ogromnu ulogu. Neposredno uoči izbijanja drugog svjtskog rata poljski stručnjaci otkrili su tajnu njemačke mašine "Enigma", koja je  služila za šifrovanje raznih vojnih i političkih tajni i saopštenja. Preko Poljaka su do ove tajne došli francuski, a potom i britanski stručnjaci, koji su usavršili metod dešifrovanja njemačkog vojnog koda na bazi "Enigme".
Britanski stručnjaci su konstruisali mašinu "Ultra", koja se koristila za dešifrovanje svih njemačkih, a kasnije i japanskih radiošifrograma.