1. Aurora borealis je pojava koja se javlja:

a) oko ekvatora

b) u blizini Zemljinih magnetnih polova

c) u Aziji i Africi