Magnetno polje planete Zemlje
 


Planeta Zemlja je jedan veliki magnet. Njeno magnetno polje prostire se na oko 80 000 km udaljenosti od površine. Geografski Severni i Južni pol ne poklapaju se uvek sa magnetnim severnim i južnim polom Zemlje, jer je Zemljino magnetno polje pokretljivo. Niko zasigurno ne zna zbog čega se Zemlja ponaša kao veliki magnet. Pretpostavlja se da je to zbog toga što se smatra da se unutar Zemljinog jezgra stvara i kroz njenu unutrašnjost protiče vrsta električne energije, koja pretvara planetu u magnet.Jedna od najinteresantnijih pojava vezanih za Zemljin magnetizam jeste pojava nazvana "polarna svetlost" (aurora borealis) koja zapravo predstavlja izuzetno interesantnu svetlosnu pojavu koja se može videti u najsevernijim delovima Zemljine kugle i u blizini Severnog pola kada se naelektrisane čestice svetlosti sa Sunca sudaraju sa česticama raznih gasova iznad magnetnog severnog pola.
Polarna svetlost (aurora borealis)

 

Povratak na pocetnu stranicu