DINOSAURUSI

 

Jaja Dinosaurusa      Gradja Dinosaurusa       Kosti Dinosaurusa    Fosilni Zapisi O Dinosaurusima

Prvi Dinosaurusi    Podjela Dinosaurusa     Podjela Mezozoika     Zanimljivosti     Galerija      Kviz

 


 

Početkom 19. vijeka na nekoliko mjesta u južnoj Engleskoj su pronađeni neobični fosili ogromnih kostiju koje nisu pripadale ni jednom tada poznatom organizmu. Rekonstrukcija je ukazivala na neobične životinje koje su po građi skeleta podsjećale na guštere.Sir Richard Owen,engleski paleontolog,dao im je ime dinosaurus,(grč. deinos-strašan;sauros-gušter).

 

Kosti dinosaurusa su možda i ranije otkrivene.Herodot je govorio o grifonu,koji je opisivao dinosaurusa.

Dinosaurusi su se na Zemlji pojavili prije oko 230 miliona godina u trijasu.Svoj naročiti razvoj doživljavaju u juri jer ih je evolucija kreirala u mnoge vrste i podvrste. Živjeli su na zemlji, u vodi i vazduhu. Najveći su bili dugi 30 metara i teški do 100 tona.

Više od 140 miliona godina dinosaurusi su bili neprikosnoveni gospodari svijeta. Neki su hodali na dve zadnje noge, dok su prednje koristili za pridržavanje ulovljenog plijena. Možda bi se od tih udova tokom vremena mogle razviti ruke.

 

Među dinosaurusima je bilo bezazlenih biljojeda i opasnih mesoždera.Neki su bili najopasnija stvorenja koja su ikada vladala Zemljom.Da su imala dovoljno vremena,možda bi se ova bića razvila u naprednu civilizaciju,koja bi danas gospodarila drugim planetama.

 

Ali u jednom geološkom periodu dinosaurusi su iznenada nestali. Svi njihovi tragovi gube se u Tercijaru, prije 65 miliona godina. Nešto se strašno dogodilo na Zemlji jer nisu izumrli samo dinosaurusi. Računa se da je u jednom kratkom vremenskom periodu sa lica Zemlje nestalo oko 80 procenata živog svijeta.

 

 

                                                               

                                      Tyrannosaurus                                           Stegosaurus                                      Ankylosaurus