1)Никола Пашић рођен је у:

а)Зајечару 1845.године

б)Београду 1835.године

ц)Новом Саду 1855.године