2. Hitler je rodjen u

a) Njemackoj

b) Austriji

c) Francuskoj