Koliko postoji osnovnih grupa religije:

a.1

b.3

c.2