1. Оснивач династије Немањића је:

а). Велики жупан Стефан Немања

б). Стефан Првовенчани

в). Стефан Дечански