Стефан Урош V је син и наследник цара Душана. Владао је од 1355. до 1371. Он је последњи владар лозе Немањића. У његово време слаби централна власт и обласни господари се осамостаљују. После смрти цара Уроша српска држава престаје да постоји.

Владавина Уроша Мрњавчевћа, сина цара Душана, била је готово у сваком погледу супротна владавини његовог рпдитеља. И судбина и историја понекад играју немилосрдне игре. Тако је први потомак цара Душана понео надимак Урош Нејаки. Нови српски цар који је титулу наследио од оца није успевао да заштити своју државу, ни од спољних напада, ни од унутрашњих потреса.

И како је већ било правило у средњем веку, и Урош је морао да води битку за своја наследна права. Најозбиљнији противник му је био Симеон Немањић, Душанов полубрат. Иако је целокупна српска властела и црква стала на Урошеву страну, Симеон војно далеко снажнији себи је доделио царске достојанствене ознаке. Тек 1358. је Симеон поражен код Скадра. А млади Урош је уз подршку своје мајке Јелене успео да спасе своје владалачко наслеђе. Убрзо српска држава поделила на два царства, Урошево и Симеоново. У већем делу који је обухватао све старе српске земље владао је Урош 1371. године умро је последњи српски цар.