1)Staljin je rodjen:

a)1879.godine u Gruziji

b)1849.godine u Rusiji

c)1859.godine u Ukrajini