VULKANI

Donedavno su mitovi odgovarali na pitanje zašto planine izbacuju plamen. Za Grke je razlog bio Hefest, bog vatre, koji je u unutrašnjosti Etne kovao bogovima oružje. Rimljani su toga boga nazivali Vulkan.

 

Nataša Marjanović

IV10