homepage

Istorijski pregled svih misija na Mars

 

Misija

Zemlja

Datum lansiranja

Svrha

Rezultati

Nema ime

SSSR

10/10/60

Prolazak kraj Marsa

Nije dosegao Zemljinu orbitu

Nema ime

SSSR

14/10/60

Prolazak kraj Marsa

Nije dosegao Zemljinu orbitu

Nema ime

SSSR

24/10/62

Prolazak kraj Marsa

Samo dosegao Zemljinu orbitu

Mars 1

SSSR

1/11/62

Prolazak kraj Marsa

Kontakt prekinut na 160 miliona km

Nema ime

SSSR

4/11/62

Prolazak kraj Marsa

Samo dosegao Zemljinu orbitu

Mariner 3

SAD

5/11/64

Prolazak kraj Marsa

Otkazao pogon

Mariner 4

SAD

28/11/64

Prvi uspješan prolazak kraj Marsa,14/7/65

Poslao 21 sliku

Zond 2

SSSR

30/11/64

 Prolazak kraj Marsa

Dosegao Mars,ali je prekinut kontakt i nije poslao podatke

Mariner 6

SAD

14/2/69

Prolazak kraj Marsa,31/7/69

Poslao 75 slika

Mariner 7

SAD

27/3/69

Prolazak kraj Marsa,5/8/69

Poslao 126 slika

Mariner 8

SAD

8/5/71

Marsov orbiter

Neuspješno lansiranje

Kosmos 419

SSSR

10/5/71

Marsov lender

Samo dosegao Zemljinu orbitu

Mars 2

SSSR

19/5/71

Marsov orbiter/lender,27/11/71

Nije poslao podatke,lender uništen

Mars 3

SSSR

28/5/71

Marsov orbiter/lender,3/12/71

Poslao nekoliko podataka i slika

Mariner 9

SAD

30/5/71

Marsov orbiter,u orbiti od 13/11/71 do 27/10/72

Poslao 7 329 slika

Mars 4

SSSR

21/7/73

Marsov orbiter

Prošao kraj Marsa 10/2/74

Mars 5

SSSR

25/7/73

Marsov orbiter,12/2/74

Bio u orbiti Marsa nekoliko dana

Mars 6

SSSR

5/8/73

Marsov orbiter/lender,12/3/74

Poslao malo podataka

Mars 7

SSSR

9/8/73

Marsov orbiter/lender,9/3/74

Poslao malo podataka

Viking 1

SAD

20/8/75

Marsov orbiter/lender,orbita  19/6/76-80,lender 20/7/76-82

I orbiter i lender su poslali mnogo podataka i slika

Viking 2

SAD

9/9/75

Marsov orbiter/lender,orbita 7/8/76-87,lender 3/9/76-80

I orbiter i lender su poslali mnogo podataka i slika

Phobos 1

SSSR

7/7/88

Mars/Fobos,orbiter/lender

Prekinut kontakt na putu ka Marsu

Phobos 2

SSSR

12/7/88

Mars/Fobos,orbiter/lender

Prtekinut kontakt u blizini Fobosa

Mars Observer

SAD

25/9/92

Orbiter

Prekinut kontakt na putu ka Marsu