1.Njemacka radnicka partija je osnovana:

   a)5.januara 1919.godine

   b)6.marta 1920.godine

   c)10.decembra 1918.godine