OBAVJESTAJNE SLUZBE TRECEG RAJHA  

     

Po sadrzini rada,po osnovnoj podjeli zadataka i nadleznosti,celokupni njemacki aparat se moze podjeliti na dvije grane:

-vojna obavjestajna sluzba - u sklopu Vermahta;

-politicka obavjestajna sluzba - u sklopu RSHA,tj.SS-a.

 

Vojna obavjestajna sluzba se dalje dijelila na:Abver

                                                                 Ic(Ajns Ce)

a sa izbijanjem rata pojavila se treca organizacija:GFP-Tajna vojna policija.

 

Politicka obavjestana sluzba se dijelila na:SD

                                                             Gestapo

                                                             Obavjestajna sluzba u inostranstvu.

 

Politicka obavjestajna sluzba dobila je svoju jedinstvenu organizaciju 1939.godine,stvaranjem opste centrale za cjelokupnu djelatnost ove grane sluzbe.Stvaranjem te centrale,tj. Glavnog ureda bezbjednosti Rajha(RSHA),objedinjene su  dvije organizacije,koje su dotad posebno radile:partijska obavjestajna sluzba-SD, i Tajna drzavna policija-Gestapo.Tom prilikom je,od pripadnika SD-a i manjim djelom Gestapoa,osnovana i obavjestajna sluzba za rad u inostranstvu,koja je predstavljala trecu organizaciju u okviru RSHA.Svaka od ove tri grane je u RSHA bila zastupljena odgovarajucim odjeljenjem,tj. uredom:SD-II ured,Gestapo-IV ured i Obavjestajna sluzba u inostranstvu-VI ured.