2. На крштењу је Његош добио име :

а) Mарко

б) Jанко

ц) Радивоје