Banska palata

Banska palata, građena je od 27.8.1930. do jeseni 1931. godine.