Banski dvori

Banski dvori, gradeni od 31.3.1931. do 8.11.1932. godine