Higijenski zavod

Higijenski zavod, građen od aprila 1931. godine do februara 1933. godine.