Bolnica na Paprikovcu

Bolnica na Paprikovcu, građenaa od 1974. do 1979. godine