1)Hilandar se nalazi u:

a)Grčkoj

b)Crnoj Gori

c)Srbiji