1. Šta znači baletni izraz Pointe?

a) stajanje na vršcima prstiju

b) okret

c) špaga