Aneksiona kriza

Trideset godina poslije Berlinskog kongresa Austro-Ugarska odlučila je da pripoji BiH.

1908.godine Frawo Josif (car Austro-Ugarske) je častio sebe povodom šezdeset godina svoje

vladavine i pripojio (anektirao) BiH. U tom periodu Tursko carstvo je prolazilo kroz veliku krizu

(mladoturska revolucija). Rusija je oslabqena porazom od Japana. Odnosi Beograda i Cetiwa su bili pokvareni zbog

bombaške afere. U ovim povoqnim uslovima za Austro-Ugarsku monarhiju, ona odlu~uje da anektira BiH.

Austro-Ugarska potisnuta iz sredwe Evrope, {iri svoje teritorije na jugo-istok. Srbija i Rusija žestoko protestvuju

protiv aneksije BiH. U Beogradu povodom toga započinju demonstracije. Na stranu Srbije staje Rusija jer se boji da

Austro-Ugarska ne bude vodeća sila na Balkanu.I zato Rusija direktno prijeti austriji ratom.

Ali uz Austriju staje Nemačka koja direktno prijeti Rusiji ratom. Rusija nije bila spremna na rat i zbog toga

ipak popušta a u Beogradu je to shvaćeno kao izdaja Srba. Srbija i Crna Gora (koja je stala uz Srbiju) je tražila Rašku

ali Austrijancima bi to presjeklo put pa to odbijaju i idu do kraja.Krajem marta 1909.g. Srbija je morala priznati

aneksiju BiH i takođe se morala odreći prestolonaslednika Đorđa pa njegov brat postaje prestolonaslednik.

Srbija se okreće jugu i sprema se za Balkanske ratove da oslobodi Kosovo i Metohiju , južnu Srbiju.

U BiH se stvara ogorčenje koje prerasta u pokret Mlada Bosna koja se bori protiv Austrije atentatima.