Koje godine je Che Guevara upisao studij

medicine?

1. 1947.

2. 1948.

3. 1949.