SVETOSAVSKA HIMNA Uskliknimo s ljubavlju
Svetitelju Savi 
Srpske crkve i škole - 
Svetiteljskoj glavi. 
Tamo venci, tamo slava, 
Gde naš srpski pastir Sava 
Pojte mu Srbi, 
Pesmu i utrojte! 


Blagodarna Srbijo, 
Puna si ljubavi 
Prema svome pastiru 
Svetitelju Savi. 
Celo srpstvo slavi slavu 
Svoga oca svetog Savu. 
Pojte mu Srbi, 
Pesmu i utrojte! 


S neba šalje blagoslov 
Sveti otac Sava. 
Sa svih strana svi Srbi, 
S mora i Dunava, 
K nebu glave podignite 
Savu tamo ugledajte: 
Savu srpsku slavu, 
Pred prestolom 
Tvorca! 


Da se srpska sva srca 
S tobom ujedine, 
Sunce mira, ljubavi 
Da nam svima sine; 
Da živimo svi u slozi, 
Sveti Savo, ti pomozi, 
Počuj glas svog roda 
Srpskoga naroda! 


Pet vekova Srbin je 
U ropstvu čamio, 
Svetitelja Save 
Ime je slavio. 
Sveti Sava Srbe voli 
I za njih se Bogu moli. 
Pojte mu Srbi, 
Pesmu i utrojte!

 

[NAZAD]