Pitanje br. 1:

 

Koliko stanovnika ima Jamajka:

 

a)      4.53 miliona

b)      2.75 miliona

c)      3.25 miliona