Bob Marli:

 

Rođen 6. februara 1945. godine, Robert Nesta Marli odrastao je u Vest Kingston getu Jamajke neprestano se seleći od jednog do drugog mjesta i rođaka. Otac mu je bio bijelac koji je odavno izgubio sve veze sa porodicom, a majka crnkinja koja je otišla u Ameriku dok je Bob još bio dijete. Odrastao je na ulici i imao je priliku da iz prve ruke nauči sve o uličnim bandama i bijedi, što će se kasnije odraziti u njegovoj muzici. Bila je to rastafijanska vjera – izučavanje Starog zavjeta, umotavanje kose u dredove i obožavanje etiopskog cara Haila Selestija za koga su raste vjerovali da je direktan potomak mudrog Solomona i kraljice Sabe.