O Jamajci:

 

Stanovnika:              2.75 miliona

Prestonica:               Kingston

Površina:                  10.992 kvadratnih kilometara

Pošumljenost:          60% površine

Najviša tačka:          Vrh plave planine (2.256 metara)

Rast ostrva:              30 cm iz vode na 1000 godina

Rast cijena:              Pozamašan – prosječan devizni kurs u 2005. godini bio je 62.25

                                 jamajčanskih za jedan američki dolar

Zarada od turizma:   60% prihoda ostrvljana

Siromaštvo:              Svaka treća porodica je na ivici bijede

Marihuana:               Zabranjena je na Jamajci, uorkos rasprostranjenom vjerovanju

Prošlost:                    . Domorodačko pleme Aravak istrijebljeno je u susretu sa evropskim

                                  kolonizatorima, dijelom zbog zaraznih bolesti, dijelom zbog toga što

                                  su donosioci civilizacije loše postupali s njima. Današnji Jamajčani

                                  su mahom potomci afričkih robova koje su tu doveli Englezi

Politika:                    Prevaziđene su neke predrasude, ako ne rasne, onda bar što se tiče

                                  polova – Porša Simpson Miler prva je žena u istoriji Jamajke koja

                                  je, u martu 2006. godine, izabrana za premijera.