Port Rojal:

 

Preko puta luke Kingston nalazi se Port Rojal. U 17. vijeku bila je to nezvanična prestonica Kariba, sa približno 8000 stanovnika. Odvažni pustolovi i moreplovci, džepova punih opljačkanih zlatnika, obilazili su kafane Port Rojala, trošili plijen i opijali se. Primjera radi, vlasti su izdale čak 40 dozvola za taverne i prodavnice ruma samo u 1661. godini. Neki istoričari smatraju da je to tada bio najbogatiji grad na cijelokupnom američkom kontinentu. No, sve se promijenilo 7. juna 1692. godine kada se, usred strašnog zemljotresa, najveći diograda survao u more. Danas je Port Rojal samo ribarsko seoce pokraj podvodnog arheološkog nalazišta, a i ruševine nekadašnje tvrđave Rupert pomaljaju se iz vode.lč Pravljeni su brojni planovi kako da se ruševine obnove. Čak je Volt Dizni 1960. godine predložio da se od potopljenog grada napravi zabavnio park. Međutim, u Port Rojalu se do danas ništa nije promijenilo.