Pitanje broj 1:

Fasizam i nacizam su:

a) identicni

b) slicni

c) suprotni