ISTORIJA AUSTRIJE

Austriju kao evropsku teritoriju osvajali su mnogi narodi, tako da je vijekovima bila pod njihovom vlašću.

U pocetku to su prvo bili Rimljani, a zatim Huni, Lombardi, Ostrogoti, Bavarci i Franci. 

Od 10. do 13. vijeka Austrija je  bila pod vlašću Babenberga, nakon cega su ih naslijedili Habsburgovci,  koji su vladali Austrijom sve do 20. vijeka.

Nakon ukidanja Svetog rimskog carstva, Austrija je 1867. godine postala dio dvojne monarhije, Austro-Ugarske. Austro-Ugarska se raspala nakon što je izgubila Prvi svjetski rat, pa je nastala Austrija u današnjim granicama.

1938.god. Austriju je pripojila Njemačka ("Anschluss").

Saveznici su nakon 2. svj. rata držali Austriju do 1955. godine, kad je opet stekla potpunu nezavisnost (27. jula 1955.), pod uslovom da ostane neutralna.

Ipak, nakon propasti komunizma u Istočnoj Evropi, Austrija se politički sve više angažovala, te je 1995. godine postala članica Evropske Unije, a 1999.  uvela i zvaničnu valutu euro, koji je zamjenio dotadašnji šiling.

 

ZASTAVA

Smatra se da je zastava Austrije, uz dansku zastavu, među najstarijim nacionalnim zastavama na svijetu.

Prema legendi, zastavu je izmislio vojvoda Leopold V Austrijski (1157. – 1194.) za vrijeme žestoke bitke tokom Krstaških ratova. Nakon bitke, njegova borbena odora bila je potpuno natopljena krvlju, ali kada je skinuo pojas, platno ispod njega bilo je čisto. Pod dojmom ovog prizora usvojio je boje i raspored za svoju zastavu.

Zastavu je zapravo u 13.vijeku oblikovao vojvoda Fridrik II Austrijski (1210. – 1246; poznat kao "Fridrik Svadljivi"), posljednji iz dinastije Babenberg. Htio je veći stepen nezavisnosti od Svetog Rimskog Carstva pa je napravio novi grb: crveno polje sa srebrnom vrpcom. Najstariji prikaz nove zastave nalazi se na pečatu koji se čuva u manastiru Lilienfeld (Donja Austrija), s datumom 30. novembra 1230. 

 

 

< početak