Kviz

 

Pitanje broj 1:

Koliko je KK PARTIZAN puta bio prvak drzave?

a)  8

b) 13

c) 22